c. Калояновец

Център за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в с. Калояновец – сградата се намира в двора на Основно училище „Отец Паисий“, находящо се на улица „Искра“ № 11, в съседство на Кметството в населеното място

с. Братя Кунчеви

Център за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст – в сградата, в която се помещава здравната служба в населеното място, в непосредствена близост до Основно училище „Христо Ботев‘ и Кметство Братя Кунчеви

с. Хан Аспарухово

Център за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст – в сградата, в която се помещава здравната служба в населеното място, в съседство с Кметство Хан Аспарухово и Детска градина № 55 „Незабравка“